Elektrische auto

Elektrische auto

De elektrische auto en het milieu

De elektrische auto heeft een supergroen imago.  Volledig elektrische voertuigen stoten tijdens het rijden geen stikstof en fijnstof  uit. Daarmee leveren deze voertuigen een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, wat vooral  in steden belangrijk is. Verder  veroorzaken elektrische voertuigen  geen geluidsoverlast,  omdat elektromotoren stil zijn. Maar is elektrisch rijden nou echt wel zo schoon?

Elektrische auto

Alle auto's zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden, dankzij uitvindingen als de katalysator en het roetfilter. Maar ook de schoonste auto produceert nog altijd kooldioxide (CO2), want dat gas komt nu eenmaal altijd vrij bij het verbrandingsproces. CO2 is op zichzelf niet giftig, maar draagt wel bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de opwarming van het klimaat.

Elektrische auto produceert minder kooldioxide (CO2)

Een volledig elektrische auto produceert zelf geen CO2. Toch is hij niet per definitie klimaatneutraal. Dat hangt helemaal af van de manier waarop de elektrische energie waar hij op rijdt is opgewekt. Wind- of zonne-energie is bijvoorbeeld veel groener dan elektriciteit uit een ouderwetse kolencentrale. Om de CO2 productie van elektrische en 'gewone' auto's realistisch met elkaar te vergelijken moet je de hele energieketen erbij betrekken, dus van productie tot sloop.

Een dergelijke Well-To-Wheel analyse voor middenklasse voertuigen is in 2015 uitgevoerd door TNO. De resultaten zijn in onderstaande figuur weergegeven. Het betreft de CO2-uitstoot van conventionele en elektrische auto’s op basis van een levensduur van 220.000 km.

Uit de analyse blijkt dat een volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom een 30% lagere CO2-uitstoot heeft  in vergelijking met een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van groene stroom  kan de CO2-uitstoot reductie  met 70%  worden teruggebracht. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 15-25%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 30% van de kilometers volledig elektrisch is.

Elektrisch vervoer staat aan het begin van zijn ontwikkeling. De verwachting is dat de energie-efficiency van elektrische voertuigen verder verbetert. Voor elektriciteit is de verwachting dat dit steeds meer uit duurzame bronnen wordt geproduceerd. Het is daarom van belang regelmatig de milieuaspecten van de verschillende voertuigen met elkaar te vergelijken.

CO2-emissies van conventionele en elektrische auto's
PHEV= plugin Hybride Electrische en Verbrandingsmotor
BEV= Battery Electric Vehicle.