Energieopslag

Energieopslag

Bij energieopslag kunt u bijvoorbeeld denken aan opslag van elektriciteit of warmte. Maar ook regenwater kun je opslaan, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet, om de planten water te geven of voor het bijvullen van de vijver.

Vormen van energieopslag

  • Bio-energie: pellets en biogas
  • Elektriciteit in accu’s
  • Warmte, opslag in de grond of in een reservoir (boiler)
  • Gebruikmaken van faseovergang (stollen/smelten; condenseren/verdampen)
  • Potentiële energie (kratermeer)
  • Waterstof, geproduceerd met duurzame energie
Energieopslag

Uit mestvergisting ontstaat biogas. Vaak wordt daarmee een  warmtekrachtkoppeling (WKK) aangedreven. Dit is een verbrandingsmotor die op gas loopt.  De WKK is ook te  gebruiken als opslag en kunt u ook enkel laten draaien als er een tekort is aan elektriciteit uit wind en/of zonlicht.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar warmte-koudeopslag in combinatie met een warmtepomp.

Een interessante variant daarop is thermische energieopslag in een PCM (Phase Change Material). Door een materiaal te laten smelten wordt energie opgeslagen. Door het te laten stollen wordt de opgeslagen energie weer afgegeven.

Kleinschalige- en grootschalige opslag

Een kleinschalige vorm van energieopslag is van water via zonnecollectoren en dat op te slaan in een boiler of door de door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit op te slaan in accu’s. Grootschaligere aanpak is mogelijk door een accupakket in een wijk te plaatsen.

Energieopslag in huis

Nog grootschaliger: Energieopslag is ook mogelijk in een hooggelegen (krater)meer. Als er wind- of zonne-energie over is, wordt water omhoog gepompt. Bij een tekort aan energie wordt met dit opgepompte water een turbine aangedreven die stroom produceert.

Waterstof kan o.a. gemaakt worden uit water middels elektrolyse. Hoewel dit relatief veel elektriciteit kost en waterstof een zeer explosieve stof is, wordt het   gebruikt als opslagmedium en  energiebron voor bijvoorbeeld voer-, vaar- en vliegtuigen.

Er wordt helaas nog maar weinig duurzame energie geproduceerd waardoor de noodzaak voor opslag nu nog niet zo groot is, maar dat zal snel veranderen. Afhankelijk van het doel waarvoor de energie opgeslagen wordt en van de efficiency zullen de meeste genoemde varianten toegepast worden. Het heeft weinig zin om elk energieoverschot in accu’s op te slaan als er later water mee verwarmd wordt.

Meer informatie over energieopslagtechniek