Windenergie

Windenergie

ZummerePower maakt windenergie in Someren mogelijk

In 2009 heeft de gemeente Someren een onderzoek laten doen naar mogelijkheden van duurzame energiestromen in Someren in 2050. Toen werd ervan uitgegaan dat het aandeel windenergie een potentie heeft voor 7% van het totale energieverbruik in Someren. In 2015 is 1,33% van de totale hoeveelheid in Someren geproduceerde energie duurzaam geproduceerd.  30% is afkomstig van de zonnepanelen en de overige 70% van de  biovergisters. Werk aan de winkel dus.

Windenergie

Bijdrage van windenergie aan het de productie van duurzame energie.

Een windmolen van 4,5 MW kan per jaar ongeveer 3.000 huishoudens van stroom voorzien. Dat is vergelijkbaar met 6 ha zonnepanelen. In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 6.000 MW windenergie in Nederland op land moet zijn gerealiseerd. Om deze doelstelling te halen moeten er nog ongeveer 1.000 windmolens bij komen.  De provincie Noord Brabant heeft de verplichting op zich genomen voor ongeveer 150 molens. Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook  bewoners met elkaar samen werken.

Windenergie

Windmolens zijn essentieel voor een energieneutraal Someren

De werkgroep windenergie van ZummerePower is actief aan de slag gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden in Someren t.a.v. locaties, opzet organisatie, financiering, advies, politiek en omgeving.

Op basis van de toemalige wet en regelgeving werd in eerste instantie gekoerst op een locatie aan de Kanaaldijk. In november 2016 heeft de provincie de spelregels gewijzigd omdat zij anders hun doelstelling van 2030 niet halen. Voor Someren kwam daarmee een nieuwe locatie in de Diepenhoek in beeld die meer potentie leek te hebben.

 

Na vaststellen Regionale Energie Strategie kunnen we van start

Al hoewel het principeverzoek al enige tijd bij de gemeente Someren is ingediend, kan pas na het vaststellen van de RES in Eindhoven en omgeving het proces worden opgestart. Samen met gemeente en de projectontwikkelaar Prowind gaan we als Zummere Power in gesprek met inwoners en omwonende om het proces verder vorm te geven. Op de website Sociaalwindparkdiepenhoek kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Hieronder vind u de verschillende documenten:

Nieuwsbrief: januari 2023

8 februari 2023 Informatiebijeenkomst in de Bunt.

Vragen en Antwoorden maart 2023

Nieuwsbrief: Maart 2023