Meer voor leden

Meer voor leden

Coöperatie ZummerePower U.A. en haar leden

De oprichting van onze coöperatie vond plaats op 20 juni 2013 in het gemeentehuis in Someren, door notaris René van Kaam. Samen met onze leden streven wij naar een  energieneutraal Someren in 2050.  Onze coöperatie heeft net als een vereniging leden. Het grootste verschil met een vereniging is  dat een coöperatie wél winst onder haar leden mag verdelen en een vereniging niet. Vooralsnog wordt deze winst ingezet om onze doelstelling te bereiken.

Energiecafé

Om aan te geven dat onze leden niet aansprakelijk zijn voor een tekort voeren we de volgende afkortingen achter onze naam: U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid).

De stem van onze leden

Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering, waarbij elk lid in beginsel één stem heeft. Dit is een groot verschil met een bv of  nv, waar stemrechten in beginsel samenhangen met de grootte van de deelneming in het kapitaal: hoe meer aandelen, hoe meer stemmen. Dat is bij ons dus niet het geval.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en doet voorstellen aan de ledenvergadering.  De leden bepalen samen de koers van de coöperatie, waarbij de statuten van de coöperatie het uitgangspunt zijn.

Excursie Martens

In diverse werkgroepjes kunnen leden een actieve bijdrage leveren aan de doelstelling. Ieder kan zijn of haar kwaliteiten inzetten, om ons gezamenlijk doel te kunnen bereiken. Van het rondbrengen van flyers tot het maken van businessplannen, van het onderhouden van de ledenadministratie tot het onderzoeken van nieuwste technieken met betrekking tot energieopslag.

De voordelen voor onze leden op een rijtje

Een coöperatie is niets zonder leden! Om echt impact te kunnen  hebben en onze doelen te kunnen realiseren, is het belangrijk dat we een grote achterban hebben.

Als lid van de coöperatie steun je ons in het bereiken van ons doel: Someren  energieneutraal in 2050! Dat is natuurlijk mooi, maar ook voor jou persoonlijk zijn er een aantal voordelen:

  • Advies: je hebt de mogelijkheid om advies in te winnen over energiezaken. Bijvoorbeeld als je vragen hebt als: Moet ik nu in zonnepanelen investeren? Hoe kom ik aan goedkope groene stroom? Heeft het zin om mijn huis te isoleren? Ook kun je een energiescan laten maken. Kortom, we kunnen onze leden ontzorgen door de gezamenlijk verworven kennis.
  • Financieel voordeel: Je kunt deelnemen aan gezamenlijke inkoopacties, bijvoorbeeld  van groene stroom, isolatiemiddelen of zonnepanelen.
  • Invloed: je hebt het recht om je uit te spreken over de koers van ZummerePower.
  • Samen investeren: bijvoorbeeld in windmolens of collectieve zonnedaken.
  • Winstdeling: wanneer de coöperatie winst maakt, kan het bestuur besluiten een deel van de winst uit te keren aan de leden.
Excursie Sterksel

Wat kost het?

De particuliere leden betalen een contributie van € 20,-- per jaar. Zakelijke leden waar we geen band mee hebben betalen € 100,00 per jaar. Voor de overige zakelijke leden wordt de hoogte van de contributie vastgesteld in samenhang met eventuele diensten t.b.v. ZummerePower; Het bestuur is bevoegd deze hoogte vast te stellen.

De algemene ledenvergadering kan jaarlijks besluiten om dit bedrag aan te passen.

Zijn er nog kleine lettertjes?

Als lid stem je in met de statuten, het huishoudelijk reglement , de algemene voorwaarden  en het privacyreglement van ZummerePower.

  • Begaan met het opwekken van duurzame energie in uw lokale omgeving
  • Begaan met energiebesparing én uw portemonnee
  • U wilt gebruiken maken van onze diensten
  • Of ons steunen.

Geïnteresseerd in het opwekken van duurzame lokale energie, energiebesparing of bestuurlijke taken? Word dan vrijwilliger van ZummerePower en sluit u aan bij één van de werkgroepen.

Via onderstaand formulier kunt  je je opgeven als lid van ZummerePower.
Een (particulier) lidmaatschap kost 20 euro per jaar.

Aanmelden als lid